Minister SZW stelt premies en premieloon voor 2016 vast

De Regeling van de minister van Sociale Zaken van 24 november 2015 tot vaststelling van de premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2016 is in de Staatscourant gepubliceerd. De AWf-premie wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 2,44%. De vervangende premie sectorfondsen wordt vastgesteld op 2,16%. De Ufo-premie wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 0,78%. De Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 5,88%. Het maximumpremieloon wordt voor het jaar 2016 vastgesteld voor een loontijdvak van: een jaar op: € 52.763; een maand op: € 4.396,91; vier weken op: € 4.058,69; een week op: € 1.014,67; een dag op: € 202,93. Het maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken bij 20 of meer vakantiedagen is vastgesteld op: een maand op: € 4.989,53; vier weken op: € 4.605,73; een week op: € 1.151,42; een dag op: € 230,28. Het maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken bij 19 of minder vakantiedagen is vastgesteld op: een maand op: € 4.666,10; vier weken op: € 4.307,18; een week op: € 1.076,79; een dag op: € 215,35. De premie AOW wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 17,90%. De premie Anw wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 0,60%. De opslag tot dekking kosten kinderopvangtoeslag wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 0,50%.

Reageer