Medische keuring bij wijzigen pensioenverzekeraar onmogelijk

De Wmk heeft als uitgangspunt dat een medische keuring niet mogelijk is indien een pensioenverzekering voor werknemers wordt aangegaan. Voor de dga is een uitzondering gemaakt; aan die mag wel een keuringseis worden opgelegd. In deze zaak was de dga het daarmee oneens. Het door de dga daarvoor gebruikte argument was het volgende. De dga is in 2007 alsnog deelnemer geworden in de collectieve pensioenregeling van het personeel die al sinds 1999 bestond. De dga hoefde in 2007 geen gezondheidswaarborgen (keuring) te leveren. Per 1 januari 2009 is de collectieve pensioenregeling ondergebracht bij een andere verzekeraar. De bij de oude verzekeraar opgebouwde pensioenaanspraken zijn daar achtergebleven. De nieuwe verzekeraar wilde, naar aanleiding van een door de dga ingevulde gezondheidsverklaring, een keuring van de dga. Volgens de verzekeraar was dat mogelijk aangezien het om een nieuwe pensioenregeling ging en de dga onder uitzondering van de Wmk valt. De dga wenst hieraan niet mee te werken. De Geschillencommissie steunt de dga. Een strikte toepassing van de uitzondering op het keuringsverbod zou namelijk betekenen dat de dga die al deelneemt aan een collectieve pensioenregeling niet in de gelegenheid zou zijn mee te gaan naar een nieuwe pensioenverzekeraar. De dga zou in dat geval bij de keuze van een nieuwe pensioenverzekeraar zijn eigen belang (niet keuren) kunnen laten prevaleren boven het belang van de medewerkers (een betere pensioenregeling). Volgens de Geschillencommissie is dat onaanvaardbaar.

Reageer