Loondoorbetaling bij ziekte lang niet altijd 2 jaar (1)

‘0 weken’ : In sommige gevallen wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gecompenseerd door UWV. Meest bekend is de compensatie bij zwangerschap. Te weinig bekend is de ‘no-risk-regeling’ waarbij de loondoorbetaling bij ziekte tijdens de eerste 5 jaar dienstverband, voor maximaal 2 jaar wordt vergoed door UWV. Deze regeling geldt voor werknemers met een ziekte en/of arbeidsongeschiktheids(uitkerings)verleden.

‘6 weken’: op grond van een speciale regeling heeft een huishoudelijke hulp die minder dan 4 dagen per week werkzaam is voor een particuliere ‘werkgever’, recht op 6 weken loondoorbetaling bij ziekte.

‘13 weken’: De ‘Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ geeft recht op 13 weken loondoorbetaling bij ziekte.

‘3 maanden’: De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) biedt de mogelijk om in bijzondere situaties al vanaf 3 maanden ziekte een aanvraag te doen voor een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).

‘korter dan 2 jaar’: Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op loondoorbetaling tot einde contract.

Reageer