Kamerbrief tijdstip afschaffen inkeerregeling

Toen de inkeerregeling voor onder andere zwartspaarders werd ingevoerd gold deze voor alle belastingjaren waarvoor werd ingekeerd. Die termijn is al verkort tot uiterlijk twee jaar nadat een onjuiste of onvolledig aangifte is gedaan of gedaan had moeten worden. De boete na gebruik van de inkeerregeling is gegaan van nihil in eerste instantie tot 120% (van de maximaal 300%). De staatssecretaris van Financiën kondigt aan de inkeerregeling af te schaffen in het Belastingplan 2018. Er is dan geen beperkte termijn meer waarbinnen de boete nog verlaagd zal worden.

 

 

Reageer