Kamerbrief over verwijdering BKR-registraties

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn Kamervragen gesteld over bedrijven die roepen dat ze een BKR-registratie kunnen laten verwijderen. De minister van Financiën neemt de beantwoording voor zijn rekening. Hij meldt de Tweede Kamer dat het verwijderen van een negatieve registratie alleen kan als registratie of voortzetting daarvan onterecht is. Het gaat dan om het niet naleven van de registratieregels door de Kredietverlener of het niet proportioneel of noodzakelijk zijn met het oog op het omschreven doel van de registratie. Een verwijdering is echter slechts aan de orde bij uitzondering en afweging van alle (bijzondere) omstandigheden. Een consument kan de kredietverstrekker verzoeken om op grond hiervan de BKR-registratie te verwijderen en zich daarbij eventueel ook laten bijstaan door bedrijven die zeggen hierin gespecialiseerd te zijn. Zeker niet alle registraties zullen echter kunnen worden verwijderd zoals sommige bedrijven kennelijk beweren.

Negatieve BKR-registraties staan als zodanig hypotheekverstrekking niet in de weg. De afweging moet steeds gemaakt zijn of die verstrekking verantwoord is. De hypotheekverstrekker mag een aanvraag ook niet afwijzen louter door te wijzen op de negatieve registratie.

 

Reageer