Juistheid van de VAR aanvraag in zelfstandig wetsvoorstel

De laatste weken komt de zzp-er weer veel aan bod in de Tweede Kamer. Een van de onderwerpen die de gemoederen bezighoudt is de VAR-verklaring die een zzp-er dient aan te vragen. Het gaat in dit geval om medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juistheid van de VAR-aanvraag. De regering wenste voorstellen hiertoe op te nemen in de Fiscale Verzamelwet 2014. Via een motie roept de Tweede Kamer de regering in een motie op dit voorstel als  zelfstandig wetsvoorstel in te dienen. Deze motie is op dinsdag 27 mei 2014 door de Tweede Kamer aangenomen.

Daarnaast werden vijf andere moties aangenomen inzake de positie van de zzp-er. Zo dient er een breed onderzoek te komen naar de positie van zzp'ers op de arbeidsmarkt. Speciale aandacht dient hierbij uit te gaan naar de fiscale en sociale wet- en regelgeving. Ook dient in het kader van hervorming van de VAR helderheid en transparantie over de verschillende vormen van arbeidsrelaties te worden gegeven. Tenslotte verzoekt de Kamer de regering  vóór 30 juni 2014 haar duidelijke en eenduidige informatie ter beschikking te stellen over de wijze waarop de zelfstandigen in de zorg als zzp'er aan het werk kunnen. 

Reageer