Jaarverslag Pensioenfederatie 2012

De Pensioenfederatie heeft vandaag het jaarverslag over 2012 uitgebracht, samen met de jaarrekeningen van de aangesloten pensioenkoepels VB, OPF en UvB. In het jaarverslag komen, naast financiële gegevens en verenigingszaken, thema’s aan de orde die in 2012 mede vanwege hun grote maatschappelijke impact nadrukkelijk op de agenda van de pensioensector hebben gestaan. Daarbij wordt ook ingegaan op de (lobby-)activiteiten die de Pensioenfederatie rond deze thema’s heeft ondernomen.

Reageer