Is er sprake van gezagsverhouding; dus verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen?

X BV drijft een onderneming bestaande uit de handel in zeildoek en alle verdere uitrusting voor vaartuigen. De aandelen in X BV worden gehouden door Beheer. Beheer is bestuurder van X BV. De aandelen in Beheer worden gehouden door C. C heeft certificaten van aandelen uitgegeven, die worden gehouden door A (50%) en door haar drie kinderen (elk 16 2/3 %). A is enig bestuurder van Beheer. Voorts is A samen met één van de 3 voornoemde kinderen en een derde persoon bestuurder van C. De vraag is of A in verband met haar dienstbetrekking bij X BV in 2009 is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. X BV betwist in dit verband dat er tussen haar en A een gezagsverhouding bestond. De arbeidsrelatie is op 7 november 2013 vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, die X BV en A zelf aanduiden als een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst vermeldt als ingangsdatum 1 juni 1999. Echter deze overeenkomst is pas in 2013 schriftelijk vastgelegd, maar het Hof Arnhem- Leeuwarden acht aannemelijk dat de feitelijke situatie sinds 1999 niet afweek. Uit de arbeidsovereenkomst volgt dat sprake was van een gezagsverhouding. Dat A in een andere functie (lid van het bestuur van C , bestuurder van Beheer en/of moeder van het gezin) invloed kon uitoefenen op aanwijzingen van (het bestuur van) X BV doet daaraan niet af. De aanwezigheid van een gezagsverhouding moet niet materieel, maar formeel worden getoetst, oordeelt het Hof. Nu tussen partijen niet in geschil is dat sprake is van de verplichting de werkzaamheden persoonlijk te verrichten en dat daarvoor loon wordt ontvangen, concludeert het Hof dat de arbeidsrelatie tussen X BV en A een dienstbetrekking is. Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat X BV niet op grond van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is uitgezonderd van de verzekeringsplicht. X BV heeft ter zitting uitdrukkelijk verklaard dit oordeel in hoger beroep niet te bestrijden (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nr. 16/01139, 16/01140).

Een reactie op “Is er sprake van gezagsverhouding; dus verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen?”

 1. Mike Baker

  Hoi Ellen,
  Allereerst de beste wensen voor 2018.
  Lees ik het goed dat ondanks het feit dat het Hof de arbeidsrelatie tussen X BV en A als een dienstbetrekking kwalificeert, de Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld
  dat X BV is uitgezonderd van de verzekeringsplicht?
  En dat dit oordeel niet op grond van de Regeling
  aanwijzing directeur – grootaandeelhouder is gebaseerd?
  Indien mijn beide vragen bevestigend worden beantwoord, dan ben ik benieuwd wat de motivatie van de Rechtbank Gelderland is geweest voor ontheffing van de verzekeringsplicht.
  Alvast bedankt voor jouw toelichting.

  Met vriendelijke groet,
  Mike Baker

  Beantwoorden

Reageer