IOAW-uitkering inkomsten uit vroegere arbeid voor toeslagen en arbeidskortingen

Een belastingplichtige heeft een IOAW-uitkering en verricht in ruil daarvoor onbetaalde werkzaamheden voor de gemeente. Bij de aanslagafwikkeling telt de inspecteur de IOAW-uitkering mee als inkomsten uit vroegere arbeid en daardoor heeft X geen of minder echt op de arbeidskorting, doorwerkbonus en verhoogde alleenstaande-ouderkorting. Het zijn geen inkomsten uit tegenwoordige arbeid, omdat de arbeid van X geen rechtstreeks verband heeft met de hoogte en duur van de IOAW-uitkering. Er is daarom geen sprake geweest van arbeidsinkomen met een terechte correctie van de inspecteur als resultaat.

 

 

 

Reageer