Inzet op ‘decent work’

Het kabinet wil ook binnen Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. Een van de prioriteiten van het kabinet tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 is daarom de inzet op ‘decent work’. De Wet Aanpak Schojnconstructies (WAS) is een uitwerking van de afspraken die gemaakt werden in het Sociaal Akkoord in april 2013.

 

Reageer