Inkomstenverrekening WW moet fraude voorkomen

Het opgegeven bedrag wordt een maand later automatisch gecontroleerd met de loongegevens die werkgevers aan de Belastingdienst hebben doorgegeven (de Polisadministratie). Als er verschil is tussen de informatie die de werkgever heeft doorgegeven en de informatie die de WW-gerechtigde heeft doorgegeven, dan wordt dat verrekend zonder een boete op te leggen. Veel mensen ontvangen hun loonstrookje waarschijnlijk niet op tijd en zullen ze in eerste instantie niet het juiste bedrag kunnen doorgeven.

Gebleken dat mensen niet altijd in staat zijn het juiste bedrag door te geven. UWV zou een grote groep mensen onterecht moeten beboeten. Dit wil UWV voorkomen. Als UWV merkt dat mensen bewust of onbewust inkomsten blijven achterhouden, gaan medewerkers een gesprek aan om erachter te komen wat de reden is.

 

 

Reageer