Inkomstenverrekening in WAO, WAZ en Wajong gewijzigd

De manier waarop het UWV loon uit een dienstverband verrekent met een WAO, WAZ of Wajong-uitkering is gewijzigd per 1 juli 2015. Het loon hoeft niet langer opgegeven te worden door de gerechtigde zelf maar wordt door UWV uit de polisadministratie gehaald. Om het mogelijk te maken de loongegevens uit polisadministratie voor dit doel te gebruiken, is de gebruikelijke uurloonvergelijking vervangen door een periodeloonvergelijking. Voor verreweg de meeste uitkeringsrechtigden heeft deze overgang geen gevolgen.

Reageer