Indexatie KEW-vrijstelling voor 2013

Op 28 december 2012 is de Bijstellingregeling 2013 in de staatscourant gepubliceerd (nr. 26314). Deze regeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften die zijn opgenomen in onder meer de Wet IB 2001. Zo is in de bijstellingsregeling 2013 geregeld dat de KEW-vrijstellingsbedragen (per 1 januari 2013 opgenomen in art. 10bis.6) voor 2013 zijn vastgesteld op € 157.000 (minimaal 20 jaar premiebetaling) en € 35.700 (minimaal 15 jaar betaling).

Reageer