Illegale werknemer beschermd

HvJ EU 5 november 2014, C-311/13  heeft beslist dat een illegale werknemer ook aanspraak kan maken op bescherming tegen insolventie van de werkgever. Een Turkse werknemer verblijft sinds 1988 in  Nederland maar sinds 2007 zonder geldige verblijfstitel. In 2008 gaat zijn werkgever failliet. Over 2007 heeft hij nog loon tegoed. Het UWV weigert hem een uitkering te verstrekken omdat hij zonder rechtmatig verblijf in Nederland geen werknemer is in de zin van de wet. Volgens het EU Hof is de Insolventierichtlijn van toepassing op de loonaanspraken van elke werknemer tegenover zijn werkgever. Uitsluiting van groepen is mogelijk, mits zij eenzelfde bescherming genieten. Nederland voldoet niet aan deze voorwaarden voor derde landen.

Reageer