Het UWV heeft de sectorpremies WW 2016 vastgesteld.

De hoogte van deze premies is afhankelijk van de bedrijfssector waarin de werkgever is ingedeeld en afhankelijk van de werkloosheid in die sector.

De sector Mortelbedrijven is in 2016 de goedkoopste met een sectorpremie van 0 procent. De sector Taxibedrijven voert de lijst aan met een premie van 5,73 procent, gevolgd door de Uitzendsector met een premie van 5,53 procent. Sommige sectoren kennen een forse stijging van de premie, andere juist een sterke verlaging. Het indelen van een bedrijf in de juiste sector is soms een lastige aangelegenheid en kan ook veranderen als de werkzaamheden van een bedrijf veranderen, bij overname van een andere organisatie of het afstoten van een deel van de bedrijfsactiviteiten. Ook bestaat soms de mogelijkheid een “groepsaansluiting” aan te vragen als sprake is van verschillende activiteiten binnen een organisatie met verschillende BV’s. Dat kan tot een forse premiedaling leiden. Regelmatig blijkt dan ook dat organisaties in een onjuiste sector zijn ingedeeld en te weinig of juist veel te veel premies betalen. De premiewijzigingen in 2016 zijn dan ook alle aanleiding de sectorindeling eens kritisch te bezien.

Reageer