Herziene V&A’s inzake pensioen in eigen beheer

Op 1 april 2017 zijn circa 20 vragen en antwoorden (V&A’s) inzake pensioen in eigen beheerd op www.belastingdienstpensioensite.nl gepubliceerd.

Kortgeleden is een tweetal van de eerder gepubliceerde V&A’s herzien. De herziene versies van de V&A’s zijn op 18 april 2017 op genoemde website geplaatst.

Het gaat om V&A 17-020 (inzake vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017) en V&A 17-023 (inzake prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken).

Klik voor een totaaloverzicht van de gepubliceerde V&A’s inzake uitfasering PEB op: totaaloverzicht PEB.

Reageer