Hervatting individuele waardeoverdracht na kortingen

De plicht tot het meewerken aan een verzoek tot individuele waardeoverdracht herleeft vanaf het moment dat de korting daadwerkelijk is doorgevoerd. Dat is in juridische zin het moment dat de technische voorziening wordt verlaagd en de technische voorzieningen weer (meer dan) volledig door waarden worden gedekt.


Veel pensioenfondsen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid de hersteltermijn te verlengen naar 5 jaar. Als gevolg daarvan kan bij deze fondsen een eventuele tussentijdse korting doorgevoerd worden per 1 april 2013.
Indien na een dergelijke korting de technische voorzieningen weer (meer dan) volledig door waarden worden gedekt, dan dienen de individuele waardeoverdrachten vanaf 1 april 2013 te worden hervat.

Indien er door het overnemende fonds een vervolg- of eindkorting wordt voorzien, is het van belang de hoogte van de verwachte vervolg- of eindkorting te vermelden in het voorstel voor waardeoverdracht.

Reageer