Herstel van korting

De laatste tijd verschijnen nog wel eens oproepen om bij herstel van kortingen (of inhaalindexatie) alle deelnemers daarvan te laten profiteren. Dus ook deelnemers die niet gekort zijn. Hierbij wordt als argument gebruikt dat die deelnemers ook aan het herstel hebben bijgedragen. Alhoewel het argument op zich correct is gaat deze redenatie voorbij aan het feit dat als de dekkingsgraad weer 140 is nieuwe deelnemers ook profiteerden van die hoge dekkingsgraad en gelijk voor indexatie in aanmerking komen terwijl ze daar part nog deel aan gehad hebben. Als we dan consequent zijn gaan we dan dus over op een soort tontine gedachte waarbij elke cohort zijn eigen dekkingsgraad heeft. Los van de administratieve problemen lijkt me dit geen goed idee want dan laat ik de solidariteit gedachte ongeveer los en kan ik eigenlijk net zo goed op een PPI over stappen.

Reageer