Gewijzigde belastingheffing bij afkopen lijfrente

Als je overweegt een lijfrente af te kopen, krijg je te maken met belastingheffing. Voorheen was deze belastingheffing aan een  minimum gebonden. Je betaalde belasting over minimaal de som van de ingelegde premies. Dit kan er toe leiden dat er meer belasting verschuldigd is dan de afkoopwaarde van de lijfrente. Dit doet zich met name voor bij lijfrenteovereenkomsten waarbij de waarde van de aanspraak op lijfrente door beleggingsverliezen aanzienlijk lager ligt dan de betaalde premie.

 

De staatssecretaris achtte dit fiscale gevolg in de huidige economische omstandigheden ongewenst en heeft daarom deze minimumeis laten vervallen sinds half september. De belasting wordt voortaan alleen berekend over de afkoopsom van de lijfrente.

Reageer