Gevolgen verlaging UFR voor pensioenfondsen

De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de UFR voor pensioenfondsen op nationaal niveau wordt vastgesteld, terwijl de UFR voor verzekeraars op internationaal niveau wordt vastgesteld door de ‘European Insurance and Occupational Pension Authority’ (EIOPA).

Als gevolg van de verlaging van de UFR voor pensioenfondsen zal de totale waarde van de verplichtingen van pensioenfondsen het komende jaar met ongeveer 2,8% toenemen. Deze toename verschilt van fonds tot fonds en is mede afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand. Bij jonge fondsen is de toename hoger, bij fondsen met relatief veel ouderen is deze lager.

Op termijn kan de verlaging van de UFR een verhoging van de pensioenpremies tot gevolg hebben. Hierdoor kan de ruimte voor loononderhandelingen beperken.

 

Reageer