Geen toepassing verruimde saldomethode; niet afgetrokken lijfrentepremies niet aannemelijk

Op 9 april 2015 heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een procedure waarbij in geschil was of belanghebbende aannemelijk heeft gemaakt dat in de in geschil zijnde jaren geen aftrek van lijfrentepremie heeft plaatsgevonden. Op belanghebbende rust in deze de bewijslast. Het hof is van oordeel dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat in de in geschil zijnde jaren geen aftrek van lijfrentepremies heeft plaatsgevonden. Voor deze jaren kan de zogenoemde ‘verruimde saldomethode’ zoals is neergelegd in de Resolutie van de Staatssecretaris van Financiën van 29 juni 1990, nr. DB90/3579, niet worden toegepast. De uitspraak is op 16 april 2015 gepubliceerd (14/00338).

Reageer