Geen recht op zelfstandigenaftrek

Belanghebbende X verhuurt 13 kamers die op de bovenverdieping van een pand zijn gelegen. X huurt deze bovenverdieping van een derde. X claimt de zelfstandigenaftrek in zijn belastingaangifte voor het jaar 2010. De inspecteur accepteert deze aftrek niet omdat X volgens hem niet aan het urencriterium voldoet.

In hoger beroep stelt Hof Arnhem-Leeuwarden dat X met het overleggen van het urenoverzicht en zijn toelichting daarop niet bewezen heeft dat hij in het betreffende jaar ten minste 1225 uren aan  zijn onderneming heeft besteed. Het overzicht is globaal, en bevat onduidelijkheden bijvoorbeeld waar het de post diversen betreft. Het hof vindt het bovendien niet aannemelijk dat X 15 uur per week  heeft besteed aan onderhoud en reparaties. Het betreft immers slechts klein onderhoud en X heeft geen materiaalkosten of iets dergelijks ten laste van zijn winst gebracht. Het hoger beroep is ongegrond.

Reageer