Extra premiekorting voor alle doelgroepen banenafspraak

Daardoor ontstaat er financiële ruimte om het bedrag van deze premiekorting voor de hele doelgroep banenafspraak € 200 te verhogen. Nu is een mobiliteitsbonus van maximaal € 7.000 per jaar mogelijk voor scholingsbelemmerden en Wajonggerechtigden, maar niet voor de hele doelgroep van de banenafspraak. Loonkostensubsidie op grond van de huidige wetgeving kan niet samengaan met een mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus kan per persoon maximaal drie jaar worden toegekend, voor zo lang deze werknemer in dienst is.

Reageer