En nog weet de DGA niet waar hij aan toe is met zijn pensioen

De laatste keer dat ik over de pensioensituatie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) schreef was op 17 december vorig jaar. Toen waren we in verwachting naar ‘het te leggen ei’ van Staatssecretaris Wiebes hoe verder te gaan met pensioenopbouw in het eigen bedrijf (BV) van een DGA.

Eindelijk, op 1 juli, vlak voor het zomerreces, heeft hij zich gemeld met weer een ‘richtinggevende’ brief over het pensioen van de DGA. Zoals inmiddels gebruikelijk, het is immers al de derde brief, weer 14 kantjes tekst.

Mét, iets nieuws: het oudedagssparen in eigen beheer (OEB). De oudedagsbestemmingsreserve (OBR) kenden we al uit de vorige brieven. Maar, na ampel beraad, komt  hij met een volledig nieuw pensioenregime. Een soort beschikbare premieregeling in eigen beheer, met een lijfrente-sausje. Immers, de uitkeringen hoeven niet levenslang te duren.

Ik zal niet zeggen dat het niets is, maar het is ook niet alles.

Het aardige is de eenvoud: gewoon een beschikbare premieregeling in de eigen BV, ieder jaar opwaarderen met de marktrente en vanaf de ingangsdatum in 20 termijnen uitkeren. Dat is niet zo moeilijk.

Ook de geste om de huidige commerciële voorziening ‘af te stempelen’ en alleen de fiscale voorziening (vaak de helft minder) om te hoeven zetten in die OEB is sec goed.

Of de (ex)partner van de DGA daarmee instemt, valt te bezien. Ik zou dat alleen doen als ik tegelijkertijd een x-bedrag extra contant krijgt, anders schiet ik er als ex behoorlijk bij in. Dat daarmee mijn echtscheidingsconvenant ‘heropend’ wordt zal wel wat gedoe geven, maar dat is dan maar zo. Formeel moet dit dan wel fiscale gevolgen hebben, maar ook die vallen te tackelen (pensioen, ook voor de DGA valt immers buiten de goederen gemeenschap, de rest erbinnen).

´Waar zit dan mijn kritiek?´, zult u zeggen.

Wel, in het feit dat nu een totaal nieuw ‘pensioenregime’ wordt bedacht, dat een combinatie is van pensioen (werkgever/werknemer), maar dan in de persoonlijke Inkomstenbelastingsfeer, zonder dat het dan dus lijfrente is. Bij een lijfrente mag ik ‘standaard’ 13,6% reserveren, hier wil hij met een staffel gaan werken, die oploopt naarmate ik ouder word.

Dat is prima, maar daardoor wordt het niet minder complex, ben ik bang. En dat was juist de aanleiding om pensioen in eigen beheer eens tegen het licht te houden.

Wat dan vraagt u zich af?

Wel, als hij toch toestaat dat alleen de lage(re) fiscale voorziening aangewend hoeft te worden voor de OEB, kan hij ook toestaan dat een DGA in eigen beheer mag doorgaan zoals hij nu doen, maar kan volstaan met uitsluitend fiscaal waarderen. Ook voor de dividendtoets. Als de pot dan in de uitkeringsfase leeg is – dat zal dan ook zo ongeveer na 20 jaar zijn – dat is dat – ook nu al – geen fiscaal probleem. Zelf vind ik het dan nog prima om de huidige rekenrente van 4% te vervangen door de marktrente (ofwel, het rendement dat hij ook gaat hanteren voor de vermogensrendementsheffing in Box3).

Wil de DGA zijn pensioen (later) toch onderbrengen bij een verzekeraar, dan koopt hij een pensioen in op basis van de fiscale voorziening. Levert dat minder op, dan heeft hij nog de keus om door te beleggen na pensioendatum, zo niet, dan is dat all in the game.

De facto bereikt hij dan hetzelfde als met de OEB. De DGA bouwt pensioen op in zijn eigen bedrijf. Dat mag, maar hoeft niet. Dat is risicovol, dus het kan zijn dat de pot leeg is en de DGA (of zijn partner) nog leeft. Dát is keus van de DGA zelf. Als Wiebes ervoor kiest, en dat doet hij, om een ondernemer pur sang toe te staan om met pensioengeld te ondernemen, hoeft hij zich daar ook niet druk over te maken.

Kortom, met de OEB verandert de wereld niet zoveel, dus waarom introduceren?

4 reacties op “En nog weet de DGA niet waar hij aan toe is met zijn pensioen”

 1. Serge Noach

  Even los van eventuele complicaties bij een reeds in het verleden plaats gevonden echtscheiding. Waarom niet per 1-1-2016 de mogelijkheid bieden om pensioen in eigen beheer af te kopen tegen het geldend LB-tarief met als grondslag 80% van ‘de waarde’ ? De vraag is dan fiscaal, of commercieel…
  Opruimen die pensioenproblematiek in eigen beheer voor wie dat wil ! En wie dat niet wil, of de loonheffing niet kan betalen, die kan toch doorgaan zoals Theo in zijn artikel oppert. Een OEB voegt inderdaad niet veel toe ten opzichte van een stelsel waarbij de huidige systematiek blijft bestaan, maar met als wijziging dat commercieel de fiscale waarde volgt. Dus waarom dan een heel ander systeem invoeren?

  Beantwoorden
 2. P v. DAM

  DGA heeft in zijn enkele jaren geleden opgerichte BV. m.b.t. de stille reserves een Stamrecht bedongen .
  “In het kader van de verzorgingsgedachte / zie IB 1964)”
  Ljjfrente gaat in Aug.2014 als hij 65 jaar wordt.
  Met de inmiddels opgerente koopsom op 65 jaar ( na jaarlijkse oprenting van 5 % ) berekenen wij hoe hoog de lijfrente zou moeten zijn als is bedongen( rekenrente 4 % / leeftijds terugstelling )
  ( levenslang ?? / hoog/laag ??? )
  Maar dan …..!!! De marktrente ( 3,2 % ) komt om de hoek kijken als we op de fiscale balans van de BV. de veel hogere verplichting gaan opvoeren. ??
  En dan weten we het niet meer….wat zijn de consequenties.????

  DGA wil de berekende lijfrente uitgekeerd krijgen, maar dat kan dan niet.

  Graag suggesties hoe te handelen.

  PvD

  Beantwoorden
  • Theo Gommer

   De hoogte van de lijfrente moet bedongen worden tegen marktrente (dus niet 4%). Die lijfrente-uitkering kan uitgekeerd. De verplichting moet echter ultimo (in casu 2014) gewaardeerd tegen 4%. Dat impliceert alsdan een vrijval, ten gunste van de winst. Dat is inherent aan de systematiek van de IB (minimale rekenrente 4%). Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) had ooit een handreiking in de maak om deze vrijval te kunnen uitsmeren o.i.d., deze is echter, hangende de plannen met de DGA in eigen beheer nooit gepubliceerd.

 3. P. van Dam

  Theo bedankt voor je reactie.
  Inderdaad uitkering op uitkeringsdatum (“pensioen “) tegen marktrente uitrekenen.
  Daarna verplichting tegen 4 % in de BV. waarderen.
  Daar zit hem dus de pijn…..dat wordt dus belasting betalen.( oplopend tot 52% )
  Dat kan flink oplopen. Een actuaris berekende de vrijval in dit geval op ruim €. 120.000,=. ….en dan kan je wel begrijpen dat dat een flinke greep is uit de liquiditeiten en dus minder “in de pot ” en daarmede uitholling van het begrip “verzorgings-karakter ” van het Stamrecht
  en dus minder “pensioen “(lees oudedagsvoorziening)
  Weer een overheidsbeleid dat het MKB ongemotiveerd HARD treft……………en al jaren kennelijk niemand die er iets aan doet..
  Wij gaan wederom e.e.a. aankaarten bij de politiek en
  en de 2 de Kamer.
  Rechtstreeks bij de belastingdienst / kennis centrum heeft helaas geen enkel effect.
  Misschien zou de extra ruimte van 5 miljoen belasting voor een heel klein stukje hieraan besteed kunnen worden. Ik laat het je nog wel weten.
  pm. zijn er belastingadviseurs / accountants die mee willen doen ????…WIJ HOREN HET GRAAG via ons e-mail adres : p van dam@zonnet.nl
  groet
  Peter

  Beantwoorden

Reageer op P. van Dam

Klik hier om je antwoord te annuleren.