Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen verlaging pensioenopbouw 2015

Het wetsvoorstel bevat de door het kabinet beoogde wijzigingen in het fiscale kader, het zogenaamde Witteveenkader, voor oudedagsvoorzieningen. De novelle is de uitwerking van het met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP gesloten pensioenakkoord. Deze novelle regelt de aanpassing van de opbouw- en premiepercentages (naar 1,875 procent) van het Witteveenkader, de introductie van een spaarfaciliteit voor inkomens boven de aftopping van € 100.000 (netto lijfrente), de versterking van de mogelijkheid voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) om een pensioen op te bouwen en de invoering van een aantal waarborgen voor een evenwichtige verlaging van de pensioenpremies met ingang van 1 januari 2015

Reageer