Eenzijdig wijzigen werkrooster

Werkneemster weigert akkoord te gaan met een gewijzigd werkrooster omdat zij de zorg heeft voor 2 autistische kinderen. Volgens Rechtbank Midden-Nederland (16/09/2014) moest de werkneemster de roosterwijziging accepteren omdat:

          Gewijzigde omstandigheden op het werk aanleiding tot wijziging arbeidsvoorwaarden zijn;

          Het voorstel van de werkgever redelijk is;

          Aanvaarding van het redelijke voorstel van de werkgever gezien de omstandigheden van het geval in redelijkheid van de werkneemster gevergd kan worden.

Reageer