Een gehuwde heeft geen recht op twee-woningenregel

Een gehuwde, X,  heeft beroep op twee-woningenregel in de AOW gedaan. De Svb heeft terecht geweigerd de twee-woningenregel op X, die gehuwd is, toe te passen. De weigering om de twee-woningenregel toe te passen is niet in strijd met het nationale recht en leidt niet tot een schending van de discriminatieverboden die zijn opgenomen in artikel 14 van het EVRM, artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM en artikel 26 van het IVBPR. Verschillende behandeling van gehuwden en ongehuwden is gerechtvaardigd omdat de situatie van ongehuwd samenwonenden, gelet op de bijzondere band van het huwelijk die sociale,  persoonlijke en juridische gevolgen heeft, niet gelijk is aan de situatie van gehuwden. Onder meer is van belang dat bij een huwelijk een afdwingbare zorgverplichting ontstaat, terwijl dat voor ongehuwden niet het geval is. (CRvB 14 februari 2017, nr. 16/2686 AOW).

Reageer