Duitse pensioenen terecht tot bijdrage-inkomen Zvw gerekend

X, woonachtig in Nederland, heeft naast een AOW-uitkering een Duitse pensioenuitkering van € 1.682 ontvangen en een uitkering van de Deutsche Rentenversicherung van € 7.255. Deze Duitse uitkeringen zijn in de aan X opgelegde aanslag Zvw 2013 betrokken (berekend naar een bijdrage-inkomen van € 8.937). Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, nr. 16/00619  is dat terecht. Het hof stelt dat X als ingezetene verzekerd en bijdrageplichtig is voor de Zvw. Nederland is bevoegd om over de Duitse inkomsten van X Zvw-bijdragen te heffen. Dit volgt uit de Verordening (EEG) nr. 883/2004. Op grond van deze Verordening is X onderworpen aan de sociale zekerheidswetgeving van Nederland. Aangezien X onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van Nederland, komen in dit geval kosten voor verstrekkingen bij ziekte voor rekening van Nederland. Dat brengt mee dat Nederland bevoegd is om ook over het Duitse pensioen Zvw-bijdragen te heffen. Volgens her Hof is de aanslag Zvw 2013 tot het juiste bedrag opgelegd.

Reageer