Drie nieuwe pijlers voor ons nieuwe pensioenstelsel

Het pensioenstelsel in ons land gaat veranderen. Het stelsel is gebouwd op drie pijlers. Dat blijft zo. Alleen zijn de drie nieuwe pijlers gevormd met een heel andere insteek. Hier vindt u de verschillen.

Het huidige pensioenstelsel kenmerkt zich door het volgende: 1) een overheidsvoorziening, de AOW, die een minimale basis vormt, 2) datgene wat de werkgever doet en 3) wat iemand privé nog regelt of spaart. Sec gezien is het een goed stelsel dat ook internationaal door de beugel kan.
Het nieuwe pensioenstelsel krijgt ook drie pijlers, maar dan vanuit een heel andere invalshoek. Zo moet 1) voor het pensioen worden gespaard. Hoe meer je spaart, des te hoger je pensioen.
Daarnaast moet er 2) veel meer keuzevrijheid zijn, bijvoorbeeld de keus voor een ‘uitkering’ of voor ‘beleggen’, maar ook eerder/later, hoog/laag, lumpsum op pensioendatum, enzovoorts.

Verder krijgt de consument 3) veel eigen verantwoordelijkheid: de overheid/werkgever houdt op met het zorgen voor  de burger. Ook zzp’ers moeten het zelf regelen, dus waarom de ‘gewone’ werknemer niet?

Zeventig procent

Dit alles moet gericht zijn op circa 70% van het gemiddelde salaris. Uiteraard op basis van een premieovereenkomst, dus een DC-regeling.

Hiervoor wordt één uniforme premiestaffel gehanteerd. Niet met minutieus ‘%’ achter de komma, maar gewoon stijgend van 5% voor een twintigjarige tot 35% voor een zestigjarige. Alle opgebouwde rechten kan een werknemer, maar ook een zzp’er, laten staan of omzetten in een eigen spaarpot.

Huidige waarde omzetten

Hoe we de huidige waarde omzetten, met name voor jongeren die de facto meer premie hebben betaald op basis van de doorsneepremie dan ze aan rechten hebben is nog een ‘dingetje’. Daarna kan de politiek twee of drie opties kiezen.

Werkgevers krijgen een vrije keus qua uitvoerder, de huidige grote verplichtstelling wordt dus afgeschaft. Dit zal een natuurlijk proces met zich meebrengen: niet iedere werkgever, zeker niet als de Ondernemingsraad moet instemmen, zal per direct weggaan bij zijn verplichte pensioenfonds. De huidige verplichtstelling vervalt per 2020. Iedereen heeft dan drie jaar de tijd om zich voor te bereiden, lang genoeg.

Het nabestaandenpensioen wordt een risicoverzekering die door de werkgever wordt betaald (zzp’ers moeten het uiteraard zelf doen). Zegt een werkgever geen nabestaandenpensioen toe, dan moet een werknemer het zelf regelen (of niet).

Verdelen

Uiteindelijk blijven er dan nog maar drie zaken over waarover een beslissing moet worden genomen: 1) Komt er een algehele pensioenplicht, ook voor zzp’ers en DGA’s? Mijn idee: ja. Gebaseerd op een ‘half’ te bereiken pensioen.

2) Hoeveel mag ik gebruiken voor andere zaken: aflossing/aankoop eigen huis, eigen bedrijf starten, sabattical en lumpsum op pensioendatum? Mijn idee: de helft van de opgebouwde waarde, uitgaande van de maximale inleg. Leg je dus de helft in, dat mag, dan kun je ‘niets’ gebruiken voor andere zaken.

3.    Mogen ondernemers hun pensioen in hun eigen bedrijf ‘opbouwen’ en dus gebruiken voor bedrijfsinvesteringen? Mijn idee: ja, waarbij vanaf vijf jaar voor de ‘standaard’ pensioendatum, tot vijf jaar daarna wederom de helft ondergebracht móet worden bij een professionele uitvoerder (verzekeraar, PPI).

Daarnaast zijn er natuurlijk nog wel wat losse eindjes, maar het gaat primair om de grote lijn! Zegt het voort.

2 reacties op “Drie nieuwe pijlers voor ons nieuwe pensioenstelsel”

 1. Martin K.

  Hierbij wordt geen gehoor gegeven aan het feit dat ouderen werklozen moeilijk aan een baan zijn te helpen!
  Die reden hoef ik U niet te zeggen, ze zijn namelijk veel te duur, door de manier waarop pensioenpremie wordt geheven. Er moet gekozen worden voor een eerlijke en duurzame oplossing, dus iedereen ongeacht leeftijd een gelijke pensioenpremie, bv 15%, daarmee verdwijnt de ongelijkheid en kunnen jonge mensen een beter pensioen opbouwen. OK, dat is een klein nadeel voor de ouderen werknemers, qua pensioenopbouw, maar die hebben al een redelijk pensioen opgebouwd in het verleden (de tijd dat er nog een flink rendement werd behaald).
  Daarnaast zal de derde peiler aandacht moeten krijgen, hoe kan de eigen woning voor iedereen worden gestimuleert!
  Iemand met een (afbetaalde) eigen woning kan immers met minder rondkomen, zo snijdt het mes aan meer kanten, waarbij (pensioen)premie (max 50%) kan worden ingezet om een woning te bekostigen (denk aan bv de BTW (21%), van de woning uit de pensioenpot ipv een hoger pensioen op te bouwen, daarbij hoeft geen loonbelasting te worden ingehouden, omdat het bedrag voor 100% al belasting bedraagt!) Ik verwacht meer innovatie in ons pensioenstelsel, waarbij drempels verdwijnen en de ongelijkheid tussen oud en jong.

  Beantwoorden
 2. Hans

  Hier ben ik het grotendeels mee eens. Iedereen dezelfde staffel. Verplichtstelling vervalt. Wat mij betreft mag iedere werknemer/dga/zzp-er zelf beslissen welke verzekeraar of pensioenfonds. De werkgever bepaalt zelf welk gedeelte hij/zij bijdraagt van de staffel. Ik zou alleen dit spaargeld niet gebruiken voor een bedrijf of sabbatical of zo.

  Beantwoorden

Reageer