Doorschuiven onderneming bij overlijden

Als een zelfstandig ondernemer overlijdt, wordt de onderneming geachte te zijn gestaakt op het moment onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden. Formeel dient dan ook afgerekend te worden over de stakingswinst bij overlijden. De erfgenamen kunnen echter, op verzoek, de onderneming voortzetten. In dat geval blijft de fiscale claim in stand en wordt overgedragen aan de erfgenamen. Het is eveneens mogelijk de oudedagsreserve door te schuiven en zo de fiscale claim door te schuiven. Dit kan echter alleen indien de  onderneming overgaat op de partner.

Reageer