DNB Risicoanalyse belangenverstrengeling

De toezichthouder ziet het risico op belangenverstrengeling als een van de grootste integriteitsrisico’s voor pensioenfondsen. Daarom is het volgens DNB belangrijk dat fondsen grondig analyseren in hoeverre dit risico zich bij het fonds kan voordoen. Ook vindt DNB het belangrijk dat fondsen die analyse vastleggen en procedures instellen om het risico tegen te gaan. Op die manier wordt de kans dat sprake is van belangenverstrengeling aanzienlijk verkleind.

Uit recent onderzoek van DNB blijkt dat een deel van de fondsen een diepgaande analyse heeft gemaakt. Andere fondsen hebben nauwelijks een analyse gemaakt en geven daardoor onvoldoende blijk het risico op belangenverstrengeling te doorgronden en te beheersen. Voor de meeste fondsen geldt volgens DNB dat de analyse verdieping behoeft.

Wat volgens de toezichthouder opvalt is dat de focus in de meeste analyses ligt op de beheersmaatregelen. DNB vindt het belangrijk dat fondsen goede beheersmaatregelen hebben. Toch verwacht DNB dat in een risicoanalyse ook veel aandacht wordt besteed aan de beoordeling van de risico’s zelf. Pas als de onderliggende risico’s goed in beeld zijn, kunnen beheersmaatregelen immers pas effectief zijn.

Follow up
Alle beoordeelde pensioenfondsen hebben inmiddels een brief ontvangen met de bevindingen van DNB. De toezichthouder verwacht dat fondsen die hun risicoanalyse nog moeten verbeteren uiterlijk op 1 januari 2016 hun analyse hebben aangepast. Verder verwacht DNB dat de risicoanalyses ‎per die datum ook alle andere integriteitsrisico’s bevatten. DNB heeft hiervoor een speciale gebruikergids gepubliceerd.

Reageer