DNB rapport over risicoprofiel pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op verzoek van staatssecretaris Klijnsma onderzocht wat de mogelijkheden zijn van pensioenfondsen om in een tekortsituatie het risicoprofiel aan te passen. Aanleiding hiervoor is een motie in de Eerste Kamer bij de behandeling van de Wet aanpassing FTK (financieel toetsingskader).

Op 17 december 2015 heeft Klijnsma dit onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris vindt een uitbreiding van de mogelijkheden voor pensioenfondsen om (in een tekortsituatie) het risicoprofiel aan te passen niet noodzakelijk en ook niet wenselijk. Zo’n beleid verhoogt de kans op grotere kortingen. Dit past volgens Klijnsma niet bij de relatief zekere pensioenbelofte die met een uitkeringsovereenkomst aan deelnemers en pensioengerechtigden is gedaan.

Reageer