DNB: IT-complexiteit hoog op de agenda

DNB geeft in een recent nieuwsbericht aan dat financiële instellingen hun dienstverlening kunnen verbeteren door vermindering van de complexiteit in de IT-omgeving. De toezichthouder heeft voor de sector een kader ontwikkeld om de beheersing van de IT-omgeving te beoordelen. Het verminderen van de complexiteit van systemen heeft volgens DNB meerdere voordelen. Dit zijn onder andere de verbetering van de beschikbaarheid van dienstverlening, de verhoging van de kwaliteit van datarapportages, kostenvermindering en meer mogelijkheden tot aanpassing aan technologische ontwikkelingen.DNB heeft in 2014 het hiervoor genoemde beoordelingskader ontwikkeld waarmee financiële instellingen de complexiteit van de IT-omgeving kunnen identificeren en de beheersing kunnen beoordelen. Dit beoordelingskader is onder andere ontwikkeld op basis van bevindingen uit eerdere themaonderzoeken. DNB heeft meerdere pilots uitgevoerd bij uiteenlopende instellingen om dit beoordelingskader te toetsen. DNB heeft het finale beoordelingskader inmiddels gepubliceerd op de eigen website.DNB trekt enkele voorlopige conclusies uit de pilots. De complexiteitsproblematiek staat inmiddels hoog op de agenda bij de financiële instellingen. De toezichthouder merkt tegelijkertijd op dat bij vrijwel alle betrokken instellingen verbetering van de beheersing mogelijk is.

Reageer