Pensioendiscussie gaat vooral over vervanging van het stelsel

Focus zou moeten liggen op een andere manier van communiceren

De discussie over ons pensioenstelsel leidt de aandacht af van de vele veranderingen die al wel zijn doorgevoerd. Het gaat nu vooral over de vervanging van het Nederlandse pensioenstelsel. Belangrijk, maar het duurt nog even voordat daar zichtbare resultaten uitkomen. Waar het minder over gaat en waar wel snel winst valt te behalen, is de manier van communiceren over alle veranderingen van de afgelopen tijd. Dat moet echt anders. Werknemers hebben al veel te kiezen. Juist nu zou de focus moeten liggen op een andere manier van communiceren: “helpende communicatie”.

Keuzes
Als werkgever bepaal je met welke pensioenuitvoerder je in zee gaat. Werknemers moeten op hun beurt veel keuzes maken over hun daadwerkelijke pensioen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de pensioendatum. De pensioendatum in het werkgeverspensioen wijkt vaak af ten opzichte van de AOW-pensioenleeftijd. Daarnaast kunnen werknemers keuzes maken in de hoogte van de uitkering, deeltijdpensioen en wel of geen nabestaandenpensioen. In sommige pensioenregelingen hebben werknemers ook nog keuzevrijheid in de beleggingen en of ze willen doorgaan met beleggen na hun pensionering. Stel dat ze dan ook nog hun eigen penisoenuitvoerder of pensioenregeling mogen kiezen, dan is een beetje hulp hierbij welkom. Pensioenuitvoerders moeten deze hulp bieden in de vorm van moderne en digitale communicatie, waarbij eenvoud en gemak centraal staan.

Pensioencommunicatie
De wettelijke pensioencommunicatie is in de afgelopen jaren niet veel verbeterd en werknemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van alle wijzigingen in hun pensioen. De poging om met Pensioen 1-2-3 eenduidig en helder de boodschap over de bühne te brengen, is mislukt. Pensioenuitvoerders hebben de informatie vanuit pensioen 1-2-3 vaak toegevoegd aan hun bestaande informatie. Het informeren is hiermee toegenomen, maar het communiceren bepaald niet. Angst voor mogelijke schadeclaims zorgt daarnaast vaak voor juridisch dichtgetimmerde informatie. Deze rationele teksten bevorderen de leesbaarheid niet en bevestigen alleen maar dat pensioen ‘droge’ kost is. Terwijl pensioen ook om emotie gaat, alleen ervaar je dat pas op langere termijn.

Hoe dan wel?
Er is dus al keuze op de pensioenmarkt, alleen kan de communicatie hierover een stuk eenvoudiger en doelmatiger. De pensioenuitvoerder moet zich vooral richten op de  informatie die de deelnemer wil. Bij een zoekmachine als Google accepteren we ook dat de aangeboden informatie niet 100% volledig is. Maar we vinden wel wat we willen weten. Deze targetgerichte communicatie moet zijn intrede doen in de pensioencommunicatie om deelnemers meer in control te laten zijn. Bovendien moet de getoonde tekst visueel worden ondersteund. Eenvoud en gemak zijn de sleutelbegrippen die passen bij deze “helpende communicatie”.

Eigen verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor het eigen pensioen is al veel meer bij de pensioendeelnemers komen te liggen, alleen voelen zij dat nog niet zo. Als je mensen verantwoordelijkheid geeft, moeten zij ook de bevoegdheden erbij krijgen. Dit wordt door de verplichtstelling haast onmogelijk gemaakt. Los van de vraag hoeveel vrijheid je als werkgever zou moeten hebben bij de keuze van hun pensioenuitvoerder zou het goed zijn als ook de keuzevrijheid van deelnemers bij hun pensioenregeling een prominenter plek krijgt in de stelseldiscussie.

Een reactie op “Pensioendiscussie gaat vooral over vervanging van het stelsel”

  1. Maarten Luiken

    Helemaal eens en al ruime ervaring mee opgedaan. Er zijn inmiddels werkgevers die hierin hun verantwoordelijkheid nemen en medewerkers periodiek op persoonlijk niveau onafhankelijk laten informeren over de persoonlijke financiële situatie. Dit helpt bij keuzes rondom pensioen maar ook in de loopbaan. Veel voordelen voor werkgever en werknemer. Keuzevrijheid betekent ook werknemers toerusten om keuzes te kunnen maken, afgestemd op je persoonlijke situatie. Wij (FinBase)j halen daar zeer goede resultaten mee (hoge waardering en activatie) door een combinatie van een financieel dashboard (mijngeldzaken.nl) en een persoonlijk gesprek. Dit houdt de kosten ook relatief laag.

    Beantwoorden

Reageer