Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen

‘Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen.

Aldus een hoogleraar van de VU. Maar wat zit er achter de cijfers?
Bij de voorstellen om een pensioenregeling te veranderen zien wij nogal eens dat de voorgestelde wijziging veel te rooskleurig wordt voorgesteld.

Een (adviseur van de) werkgever moet alle informatie volledig en duidelijk geven. Hierover zijn rechters de afgelopen jaren duidelijk geweest. De ondernemingsraad moet hier ook om vragen.

Maar hiervoor is wel pensioenkennis nodig. En hoe je het wendt of keert: pensioendeskundige ben je niet zo maar. Wat zijn de juiste vragen en kun je door het advies van de pensioenadviseur heen kijken?

Het valt mij op dat veel werkgevers blijkbaar de opdracht geven aan een pensioenadviseur om het rapport waarin wordt uitgelegd dat het veranderen van pensioensysteem toch best erg gunstig voor de werknemers lijkt. Totdat je zelf gaat rekenen. Of misschien doen veel pensioenadviseurs dit uit zichzelf wel. Het begrip om de lasten van de werkgever te beperken en dit te doen door de uitgestelde salarissen van werknemers te verlagen is groot. De werkgever betaalt immers de pensioenadviseur.

Maar hier kunnen best opmerkingen bij geplaatst worden, zoals:

 •  Wordt bij de voorgestelde pensioenverandering ook voldoende de negatieve scenario’s geschetst;
 •  Wordt bij de pensioenverandering voldoende duidelijk aangegeven wat er  veranderd;
 •  Wordt bij de voorgestelde pensioenverandering niet de volledige consequenties  aangegeven
  (wel de cijfers, maar niet het achterliggende)?

Steeds vaker komen werknemers(vertegenwoordigingen) erachter dat de pensioenopbrengsten van het veranderde pensioen tegenvallen en anders zijn dan wat werd voorgespiegeld bij de gepresenteerde verandering. Zo zijn er veel schrijnende gevallen waarbij het pensioen meer dan 50% lager is dan wat werd aangenomen. Werknemers met 40 jaren dienstverband en een pensioen dat niet in verhouding staat tot hun inkomen.

De uitspraken van rechters gaan de kant op van misleiding door de werkgever en schadeloosstelling van de gedupeerde werknemers.

Pensioenverzekeraars willen graag af van de pensioengaranties. Veel (adviseurs van) werkgevers hebben liever een flexibele beschikbare premieregeling dan een gegarandeerd pensioen en een lagere pensioenpremie. De meeste werknemers hebben veel liever een gegarandeerd (middelloon) pensioen en als zij mogen kiezen, dan kiest 99% van de werknemers niets, zodat de zogenaamde flexibiliteit geen argument blijkt te zijn.

Overstappen naar een beschikbare premieregeling betekent voor werkgevers dat de lasten gegarandeerd zijn en geen grote fluctuaties kennen (zoals de afgelopen periode vanwege de lagere rente).

Voor de werknemer kan dit betekenen dat het risico op minder rendement dan ingerekend een lager pensioen betekent en als wel een goed rendement wordt behaald het meerdere naar de pensioenuitvoerder of werkgever gaat. En of dit laatste ook voldoende duidelijk wordt gemaakt?

Maak gebruik van het recht om deskundigen in te schakelen (bv WOR 16 en 23A). De pensioenadviseur met als specialisatie ondernemingsraden herkent het wanneer de OR op het verkeerde been dreigt te worden gezet.

Tip: reken uit of vraag welke invloed de hogere pensioenpremie heeft op de totale loonsom.
50% stijging van de pensioenkosten is veel, maar 3% stijging van de totale loonkosten klinkt erg anders.

2 reacties op “Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen”

 1. Gerard van Eijk

  Een pensioenambassadeur van mijn werk heeft een 2-daagse cursus gehad van het ABP om werknemers te wijzen op alle ins en outs betreffende het met pensioen gaan. Er is in mijn geval alleen gewezen op het naar voren halen van mijn pensioen terwijl ik door zou blijven werken. Hij moest ons overreden omdat wij het niet konden geloven. Er is niet gesproken over extra belasting betalen over 2017 en 2018. Hij beweert van wel. Er staat niets op papier. Nu wordt gezegd dat ik dat zelf wel had kunnen bedenken. Het ABP wil de toekenning van het naar voren halen pensioen niet teniet doen. Intussen wel in januari 2018 een toekenningsbrief ontvangen met een behoorlijk hoog pensioen ingaande 1 juli 2018, maar door een foutje….. is dat telefonisch en met een nieuwe toekenning weer teniet gedaan. Waarom mogen zij wel fouten maken zonder consequenties. Vraag ook aan VU (professor Lutjens) voorgelegd van de week.

  Beantwoorden
 2. Gerard van der Toolen

  Geachte heer Van Eijk,
  Dank voor uw reactie.
  Naar voren halen van de pensioendatum terwijl u nog doorwerkt is uw recht. U hoeft geen gebruik te maken van dit recht. Als uw pensioen ingaat voordat u AOW gaat ontvangen is de belasting hoger dan als u AOW ontvangt.
  De eerste belasting schijf is lager voor AOW-ontvangers.
  Ik ben benieuwd wat de heer Lutjes ervan vindt dat u een te hoge pensioenopgave is gedaan, maar gezien eerdere uitspraken zal hier weinig muziek inzitten.
  Met vriendelijke groet,
  Gerard van der Toolen

  Beantwoorden

Reageer