Dekkingsgraad grote pensioenfondsen komt onder de 100%

De komende maanden beslissen de pensioenfondsen hoe zij de huidige ontwikkelingen vertalen in hun premies en eventuele andere beleidskeuzes voor het komende jaar. Die beleidskeuzes zullen van fonds tot fonds verschillen omdat ook de financiële positie van fonds tot fonds verschilt: er zijn fondsen die er nog steeds goed voor staan en er zijn fondsen die maatregelen moeten nemen, zoals opschorten van de indexering, premieverhoging, verlaging van de opbouw of in het ergste geval zelfs afstempeling.

 

 

Reageer