De Nederlandsche Bank maakt gegevens pensioenfondsen openbaar

Sinds 1 juli 2015 is de geheimhoudingsplicht in de pensioenwetgeving veranderd. Hierdoor mag DNB vergelijkbare, statistische gegevens van pensioenfondsen openbaar maken om inzicht te geven in de financiële situatie van deze fondsen.

 

Iedereen kan nu de gegevens terugvinden op de website van DNB door middel van twee overzichten. Eén overzicht is per kwartaal en vermeld de dekkingsgraad, het belegd vermogen en het kwartaalrendement. Het andere overzicht betreft de jaarcijfers over 2014 en geven inzicht in de premie, het aantal deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, de toeslagverlening en de eventuele verlaging van pensioenafspraken en pensioenrechten. Voor alle cijfers geldt dat het de ongewijzigde gegevens zijn die de pensioenfondsen zelf via rapportages hebben aangeleverd bij DNB.

 

Met deze overzichten kun je zien hoe je pensioenfonds presteert en hoe zich dit verhoudt tot andere fondsen. Alleen fondsen met meer dan 100 deelnemers zijn opgenomen in het overzicht.

Reageer