De maatregelen Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden op een rij (3):

          Uitbreiding bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (’couveusekinderen’).

          Overdracht aan partner van bevallingsverlof in geval van overlijden moeder.

          Bevallingsverlof mag vanaf 6e week na bevalling in deeltijd over max. 30 weken.

          Zwangerschapsverlof bij meerling(en) wordt met 4 weken uitgebreid. De datum van inwerkingtreding van dit onderdeel is nog niet vastgesteld.

          Verkorten termijn waarop nieuwe aanvraag aanpassing contractuele arbeidsduur kan worden gedaan van 2 naar 1 jaar (onvoorziene omstandigheden ook tussendoor).

          Introductie mogelijkheid bij onvoorziene omstandigheden (zoals plotseling zieke partner) af te wijken van procedurele bepalingen.

Reageer