De jaarruimte uitgelegd

Iedereen mag lijfrentepremie betalen. Alleen de premie is niet altijd aftrekbaar. Deze mag alleen in aftrek worden gebracht bij de aangifte inkomstenbelasting als sprake is van een pensioentekort. Of sprake is van een pensioentekort wordt berekend aan de hand van de jaarruimte formule.

De jaarruimte is de uitkomst van de volgende formule:
17% van de premiegrondslag, verminderd met 7,5 maal de aangroei en de toevoeging aan de oudedagsreserve en het spaarloonbedrag dat wordt gebruikt voor de betaling van vrijwillige pensioenpremies.

In een formule:

17% *  (I – franchise) – 7,5*A – O – S

De premiegrondslag is het inkomen (I) verminderd met een franchise.

Het inkomen is het gezamenlijke bedrag van vorig jaar van:

 • de winst uit onderneming
 • het belastbare loon
 • het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden
 • de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Dit inkomen wordt vervolgens verminderd met een franchise van € 11.561 (cijfer 2010).

De premiegrondslag is gemaximeerd op een bedrag van € 158.788,-.

De oudedagsreserve is de reservering die een ondernemer doet ten laste van de winst en die bedoeld is voor zijn oudedagsvoorziening. Meer hierover is te lezen in het artikel over de ouderdagsreserve.

De aangroei is de jaarlijkse pensioenaangroei, ook wel de factor A genoemd. Meer over de factor A is te lezen in het artikel over de factor A.

Voorbeeld jaarruimte berekening 2010

Belastbare winst 2009 is € 15.000
Belastbaar loon 2009 is € 45.000
Resultaat overige werkzaamheden 2009 is € 0
Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekking zijn ook € 0

Totaal inkomen € 60.000
Franchise € 11.561
Premiegrondslag € 48.439

17%  * € 48.439 = € 8.235

Stel de toevoeging aan de oudedagsreserve 2009 is € 0,-
De aangroei 2009 is € 625
7,5 maal de aangroei is dan € 4.687
Spaarloon dat wordt aangewend voor pensioen in 2009 is € 613,

De totale jaarruimte 2010 is dan € 2.935

Let op !

Indien u voldoende jaarruimte heeft, kunt u lijfrentepremies in aftrek brengen bij de aangifte inkomstenbelasting omdat  u een pensioentekort heeft. Dit is een fiscaal pensioentekort. Het wel of niet hebben van voldoende jaarruimte zegt echter niet altijd iets over uw feitelijke pensioentekort. Een pensioentekort of overschot wordt door meer factoren bepaald dan de factoren die meespelen bij de berekening van de jaarruimte.

3 reacties op “De jaarruimte uitgelegd”

 1. De reserveringsruimte uitgelegd - Nationaal Pensioenweblog

  […] aangifte inkomstenbelasting. De reserveringsruimte is de in het verleden niet benutte jaarruimte. Vorige week ben ik ingegaan op de jaarruimte. Vandaag ga ik verder in de op de reserveringsruimte en het verband tussen deze twee […]

  Beantwoorden
 2. Pensioentekort wanneer is dat? • pensioenweblog.nl

  […] is van een pensioentekort. Of sprake is van een pensioentekort wordt berekend aan de hand van de jaarruimte […]

  Beantwoorden
 3. Ilse

  Als je op 22-5-2015 een jaarruimte formule publiceert, denk je dan niet dat het beter is om dan ook de juiste cijfers te gebruiken? Deze zijn al geruime tijd achterhaald namelijk..

  Beantwoorden

Reageer