De AFM heeft diverse leidraden gepubliceerd over pensioenadvisering. Deze vindt u in dit artikel. Akkermans & Partners heeft de leidraden verwerkt in haar advies software Advantage.

Om financieel dienstverleners te helpen bij de inrichting van een goede pensioenadviespraktijk heeft de AFM een ‘leidraad tweedepijler pensioenadvisering’ opgesteld. De leidraad bestaat uit tien losse afleveringen die u hieronder kunt downloaden. Per aflevering is telkens ingegaan op een specifiek onderdeel waarmee een financieel adviseur rekening kan en moet houden bij het opstellen van een tweedepijler pensioenadvies. Ook is een extra leidraad gepubliceerd met als thema de betaalbaarheid van de pensioeregeling voor de werkgever.

Reageer