CvB doet belangrijke uitspraak over prudent person beginsel

Het College van Beroep heeft bij hoger beroep bevestigd dat pensioenfondsen het primaat hebben bij de inrichting van het beleggingsbeleid. Het prudent person beginsel dat pensioenfondsen hanteren, houdt in dat pensioenfondsen ‘als een goed huisvader’ verstandig moeten beleggen. De uitspraak van de rechtbank geeft aan dat niet zozeer toezichthouder DNB de ruimte heeft om te beoordelen of aan dat principe wordt voldaan, maar dat het pensioenfonds ruimte toekomt bij de inrichting van het beleggingsbeleid. De Pensioenfederatie vindt dit een belangrijke uitspraak.

De uitspraak bevestigt de stelling van de Pensioenfederatie dat DNB zich verre moet houden van het voorschijven van het beleggingsbeleid. De Pensioenfederatie houdt bij het FTK P dan ook een vurig pleidooi voor behoud van de mogelijkheden voor een pensioenfonds om een gewogen en consistent beleggingsbeleid te blijven voeren. De Pensioenfederatie ziet graag dat DNB haar beleid aanpast conform de uitspraak van de rechtbank.

Reageer