Conversie wordt leading bij echtscheiding en pensioen

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Verevening pensioenrechten bij Scheiding wordt conversie leading in plaats van verevening. Er wordt automatisch geconverteerd tenzij de vereveningsplichtige partner aangeeft dit niet te willen. Dan blijft het dus bij de huidige verevening.

Verder wordt het bijzonder nabestaandenpensioen alleen berekent over de huwelijkse jaren, dus net zoals bij het ouderdomspensioen. De wet wordt niet uitgebreid naar ongehuwd samenwonenden.

Vervolgens komen er uniforme rekenregels voor premieovereenkomsten. Deze worden door het AG aangereikt.

Tot slot wordt nog nader onderzocht of ook onder de grens van ‘kleine pensioenen’ toch verevening moet plaatsvinden. Nu het wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen in werking treedt, kan een klein pensioen dat geconverteerd is eenvoudig overgedragen worden immers.

De nieuwe wetgeving moet per 2020 ingaan.

Een stevige verbetering mijns inziens. Wat mij betreft had nog een stap verder mogen worden gegaan door de wet af te schaffen en/of aan de partners over te laten of ze de wet bij aanvang huwelijk (en samenwoning) toch willen toepassen. Ook had dan de standaard kunnen zijn dat ook overige inkomensvoorzieningen (lijfrente met name) onder wet vallen.

Een reactie op “Conversie wordt leading bij echtscheiding en pensioen”

  1. Hans Haamke

    Het zou nog mooier zijn als ook ongehuwd samenwonenden op een gelijke manier behandeld zouden worden. Het is niet van deze tijd dat een een (langdurig) samenwonende geen recht op conversie/verevening van het pensioen van de partner heeft bij beëindiging van de samenleving.

    Beantwoorden

Reageer