Convenant dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een convenant gesloten om de dekking van arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling bij baanwisseling van werknemers met een beperking te garanderen. Hierdoor is wetgeving niet nodig.

Reageer