Colofon

Pensioenweblog, goed geïnformeerd over pensioen

Pensioenweblog

Pensioenweblog is een onafhankelijk blog over pensioen. Het gaat over het pensioen dat een werkgever aan werknemers toezegt en ook over alles wat verder nog te maken heeft met pensioen, oudedagsvoorziening, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Pensioennieuws, onderwerpen uit de praktijk, uitleg van begrippen en onderwerpen, onderzoeksrapporten en jurisprudentie.

Pensioenweblog is een initiatief van de Akkermans & Partners Groep.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze websites bezoekt. Deze techniek wordt al heel lang toegepast op bijna alle websites. Met behulp van cookies zorgt de website er ondermeer voor dat u bij een bezoek niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Hiermee wordt het surfen op de website makkelijker voor u. Daarnaast helpen ze bij het verzamelen van anonieme statistische informatie waarmee de website kan worden verbeterd.

Schrijver worden?

Ben jij pensioenexpert en zou je graag willen schrijven op Pensioenweblog? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen of te bellen met de eindredactie.

Eindredactie

 Mr. Margreet van der Veeken MPLA (margreetvanderveeken@akkermans.nl)

Postadres

Pensioenweblog
Koningshoeven 63
5018 AA Tilburg

Disclaimer

Pensioenweblog is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Pensioenweblog en de bloggers aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Pensioenweblog stelt de informatie op deze pensioenblog alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat noch Pensioenweblog noch de schrijvers aansprakelijk zijn voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

Auteursrecht

Alle informatie op Pensioenweblog mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, uitgegeven of gebruikt op welke manier dan ook, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u Pensioenweblog en de auteur van het artikel als bron vermeld en instemt met hetgeen onder de disclaimer is opgenomen.