Bundel met alle V&A’s op het terrein van uitfasering van PEB

Op 28 juni 2017 is op www.belastingdienstpensioensite.nl (website van het CAP van de Belastingdienst) een nieuw vraag en antwoord over de uitfasering van PEB gepubliceerd. Het gaat om het nummer 17-033. Daarnaast is op 30 juni 2017 de Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen uitgebracht.

Op de website, de Fiscale site Levensverzekeringen, is een bundel geplaatst met alle tot op heden gepubliceerde vragen op het terrein van uitfasering van PEB, inclusief genoemde handreiking, naar de stand van zaken per 30 juni 2017.

De bundel (in Pdf-formaat) met VenA’s is direct te downloaden van de FAQ’s en helpdeskvragenpagina van deze site.

Reageer