Brief inzake wetsvoorstel VBP

Staatsecr. heeft de laatste 3 amendamenten becommentarieerd. Nu kan het snel in stemming gebracht. Het is immers de bedoeling dat het nog voor 1 juli a.s. door de 1e Kamer wordt aangenomen. Dat wordt erg krap inmiddels.

Reageer