Boetes voor fraude met uitkeringen aangepast

Voortaan zullen UWV, SVB en gemeenten overtredingen beoordelen op de ernst van de overtreding en de omstandigheden en meer rekening houden met de verwijtbaarheid van de ontvanger van een uitkering. Dit heeft het kabinet besloten naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en in reactie op het onderzoek van de Ombudsman. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde 16/12/2014 een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de wijziging van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) aankondigt. Boete 100% gefraudeerde bedrag bij opzet, bij grove schuld 75%, in overige gevallen 50% en bij verminderde verwijtbaarheid 25%. Ten onrechte ontvangen uitkering moet altijd worden terugbetaald. De minimumboete van € 150 vervalt en UWV, SVB en gemeenten kunnen in meer situaties een waarschuwing geven.

Reageer