Bijzondere arbeidsmarktpositie AOW’er

Voor de werkgever zijn de loonkosten van AOW-gerechtigden meestal lager omdat de premies voor de werknemersverzekeringen wegvallen. Aan de andere kant let de werkgever echter ook op de kosten die gemoeid zijn met een mogelijk ontslag of bij ziekte. De lagere loonkosten kunnen een reden zijn om AOW-gerechtigden in dienst te nemen of te houden. De kosten bij ontslag en ziekte kunnen daarentegen een belemmering zijn.

Reageer