Bijlage wet VBP, bevoegdheden en taken

Als bijlage bij het wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen is een bijlage gepubliceerd over de bevoegdheden en taken van de diverse organen.

Reageer