Bgfo 3 gepubliceerd in staatsblad

Op 28 december 2012 is het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 in het staatsblad geplaatst. Daarin is ook de officiële tekst van het Bgfo 3 opgenomen. Het Bgfo 3 omvat onder meer de bepalingen rond het provisieverbod dat met ingang van 1 januari 2013 gaat gelden voor onder andere complexe financiële producten en bepaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het besluit is in het staatsblad geplaatst onder nummer 695.

Reageer